Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Firma Handlowo Usługowa „Instal-MC” Mateusz Czerski ul. Zamojska 12 24-100 Gołąb lub na adres e-mail: fhuinstalmc@gmail.com, okuciaonline@gmail.com
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument nie ponosi kosztów: świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedający nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu i skutkach jego wykonania.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Towar powinien być zwrócony na adres: Firma Handlowo Usługowa „Instal-MC” Mateusz Czerski ul. Zamojska 12 24-100 Gołąb.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Gwarantem jest producent, sprzedawca odpowiada za wady Towarów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (rękojmia za wady fizyczne) lub za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie o sprzedaży konsumenckiej.
 2. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, nasycenie, jasność, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Reklamacje należy składać na adres e-mail sprzedającego: fhuinstalmc@gmail.com lub okuciaonline@gmail.com .
 5. Składając reklamację należy dostarczyć do sprzedającego dowód zakupu oraz szczegółowy opis przedmiotu reklamacji.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z zamówieniem przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 7. W przypadku rzeczy posiadającej wady, Klient o prawach konsumenta ma możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po wykryciu wady, bez konieczności wskazywania w pierwszej kolejności żądania naprawy bądź wymiany rzeczy.
 8. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Firma Handlowo Usługowa „Instal-MC” Mateusz Czerski ul. Zamojska 12 24-100 Gołąb, tel. +48607336933, okuciaonline@gmail.com , fhuinstalmc@gmail.com  
– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

objętych zamówieniem nr ……………………

 

– Data zawarcia umowy/ złożenia zamówienia:

– Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Miejscowość i data …………………………………………………………….

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl