Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

okucia-online.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem okucia-online.pl

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sprzedającym jest Firma Handlowo Usługowa „Instal-MC” Mateusz Czerski NIP: 7162441488 i zwana w treści regulaminu „Sprzedającym”

I Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w sklepie internetowym.
 2. Konsument – Klient będący osobą korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Domniemywa się, że Kupujący nabywa towar w celu bezpośrednio związanym ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, jeśli przy dokonywaniu zakupu podał on dane firmy (w szczególności jako dane do faktury VAT – nazwę firmy, adres, NIP/Regon itp.) i w rozumieniu art.22[1] KC nie posiada praw konsumenta.
 3. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów (np. montaż mebli).
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu Internetowego Sklepu.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem okucia-online.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 II Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep internetowy okucia-online.pl prowadzi sprzedaż okuć meblowych i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie Towary oferowane w sklepie okucia-online.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 2. a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, lub
 3. b) Google Chrome w wersji 25 lub nowszej, lub
 4. c) Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej, lub
 5. d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:

– dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,

– tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,

– personalizacji przekazów marketingowych,

– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

 1. Klient zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich oraz korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu okucia-online.ploraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 III Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych okucia-online.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową okucia-online.pl za pomocą czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty na stronie lub też telefonicznie pod numerem 607336933 lub drogą mailową pod adresami: okuciaonline@gmail.com  , fhuinstalmc@gmail.com .

Poprzez czynności techniczne rozumie się wejście na stronę internetową okucia-online.pl , dokonanie wyboru towaru, jego ilości i właściwości. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku„Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

 1. Zamówienia poprzez stronę internetową oraz drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia drogą telefoniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.
 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wykona czynności, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu oraz poda dane kontaktowe (w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail).
 3. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub może zostać przesłana drogą pocztową albo elektronicznie na adres Klienta.
 4. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu, potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia lub fakturze proforma, z zastrzeżeniem zamówień budżetowych.
 6. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

 IV Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową.
 2. Towar jest dostarczany własnym transportem Sprzedającego lub za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W wybranych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym na potwierdzeniu zamówienia. Jest to orientacyjny czas dostawy, który wynosi od 3 do 45 dni roboczych, w zależności od produktu. Do podanego terminu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. W przypadku wydłużenia przybliżonego terminu realizacji podanego w Potwierdzeniu zamówienia, Sprzedający zawiadomi o tym Kupującego. Jeśli opóźnienie w dostawie jest dłuższe niż 5 dni roboczych od terminu planowanego, Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy jeszcze przed dostarczeniem mu towaru w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia.
 5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) doliczanymi do Ceny. Koszty dostawy kształtują się następująco:

a). Transport GRATIS – dotyczy zamówień powyżej 2000zł przy pierwszym zamówieniu.

b). Inne przesyłki poza podpunktem a). będą realizowane wg cennika firmy kurierskiej.

c). Podane wyżej koszty dotyczą dostaw na terenie całego kraju dla jednego adresu / punktu dostawy.

d). Cena transportu nie obejmuje rozładunku, wniesienia towaru, rozpakowania oraz ewentualnego montażu zakupionych produktów. Istnieje możliwość zamówienia rozładunku, wniesienia oraz montażu za dodatkową opłatą (koszt ustalany jest indywidualnie na podstawie wielkości zamówienia).

e). Sklep zastrzega sobie prawo do częściowych dostaw, co oznacza, iż jedno zamówienie może zostać wysłane w kilku przesyłkach i w kilku różnych terminach (np. ze względu na objętość towaru lub też zamówienie kilku towarów pochodzących od różnych producentów).

V Płatności

 1. W zależności od własnych preferencji, formy dostawy towaru oraz wartości zamówienia Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
 • Gotówka – jedynie dla produktów z odbiorem osobistym w siedzibie firmy
 • Przelew – przedpłata na podstawie faktury proforma na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • Płatność elektroniczna – w naszym sklepie wykorzystujemy system płatności Sky-Pay, do którego Kupujący zostanie przekierowany celem dokonania płatności.
 1. W razie nieuiszczenia płatności przez Kupującego w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia przez Kupującego, zamówienie jest anulowane.
 2. Do każdego zamówienia zostaje wystawiony paragon lub na życzenie faktura VAT. Wraz z towarem Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, otrzymuje także formularz odstąpienia od Umowy wraz z pouczeniem.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 4. Można realizować płatności za pomocą Kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic.

VI Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Firma Handlowo Usługowa „Instal-MC” Mateusz Czerski ul. Zamojska 12 24-100 Gołąb lub na adres e-mail: fhuinstalmc@gmail.com, okuciaonline@gmail.com
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument nie ponosi kosztów: świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedający nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu i skutkach jego wykonania.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Towar powinien być zwrócony na adres: Firma Handlowo Usługowa „Instal-MC” Mateusz Czerski ul. Zamojska 12 24-100 Gołąb.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

VII Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Gwarantem jest producent, sprzedawca odpowiada za wady Towarów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (rękojmia za wady fizyczne) lub za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie o sprzedaży konsumenckiej.
 2. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, nasycenie, jasność, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Reklamacje należy składać na adres e-mail sprzedającego: fhuinstalmc@gmail.com lub okuciaonline@gmail.com .
 5. Składając reklamację należy dostarczyć do sprzedającego dowód zakupu oraz szczegółowy opis przedmiotu reklamacji.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z zamówieniem przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 7. W przypadku rzeczy posiadającej wady, Klient o prawach konsumenta ma możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po wykryciu wady, bez konieczności wskazywania w pierwszej kolejności żądania naprawy bądź wymiany rzeczy.
 8. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

VIII Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych może uniemożliwić złożenie lub realizację zamówienia.
 4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych:
 • w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez ich edycję.
 • weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do sprzedającego na adres: okuciaonline@gmail.com
 • Klient jest uprawniony do żądania od firmy FHU „Instal-MC” usunięcia swoich danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
 • Szczegóły dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności”.
 1. Klient ma prawo do wniesienia skargi na temat ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 IX Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

X Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, Będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej I miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 września 2019 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Firma Handlowo Usługowa „Instal-MC” Mateusz Czerski ul. Zamojska 12 24-100 Gołąb, tel. +48607336933, okuciaonline@gmail.com , fhuinstalmc@gmail.com  
– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

objętych zamówieniem nr ……………………

 

– Data zawarcia umowy/ złożenia zamówienia:

– Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Miejscowość i data …………………………………………………………….

 

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl